تعداد بازدیدکنندگان

۲ نفر
۱۳,۰۷۹,۰۲۰ نفر
۴۱۸ نفر
۹,۸۷۳ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۷/۱۱ ۳   کاربر ۳   صفحه
۰۷/۱۰ ۱۲   کاربر ۱۳   صفحه
۰۷/۰۹ ۱۸   کاربر ۲۹   صفحه
۰۷/۰۸ ۱۶   کاربر ۱۷   صفحه
۰۷/۰۷ ۲۳   کاربر ۳۳   صفحه
۰۷/۰۶ ۱۷   کاربر ۲۰   صفحه
۰۷/۰۵ ۳۶   کاربر ۴۳   صفحه
۰۷/۰۴ ۲۹   کاربر ۲۹   صفحه
۰۷/۰۳ ۲۱   کاربر ۲۳   صفحه
۰۷/۰۲ ۲۸   کاربر ۳۴   صفحه
۰۷/۰۱ ۳۱   کاربر ۴۰   صفحه
۰۶/۳۱ ۳۱   کاربر ۸۴   صفحه
۰۶/۳۰ ۴۶   کاربر ۶۷   صفحه
۰۶/۲۹ ۲۹   کاربر ۴۹   صفحه
۰۶/۲۸ ۱۹   کاربر ۲۸   صفحه
۰۶/۲۷ ۲۵   کاربر ۳۰   صفحه
۰۶/۲۶ ۲۹   کاربر ۳۶   صفحه
۰۶/۲۵ ۳۴   کاربر ۵۸   صفحه
۰۶/۲۴ ۳۰   کاربر ۳۹   صفحه
۰۶/۲۳ ۳۹   کاربر ۴۶   صفحه
۰۶/۲۲ ۳۸   کاربر ۶۸   صفحه
۰۶/۲۱ ۱۴   کاربر ۲۵   صفحه
۰۶/۲۰ ۲۵   کاربر ۳۵   صفحه
۰۶/۱۹ ۲۶   کاربر ۳۷   صفحه
۰۶/۱۸ ۴۶   کاربر ۷۰   صفحه
۰۶/۱۷ ۴۶   کاربر ۵۰   صفحه
۰۶/۱۶ ۴۹   کاربر ۶۳   صفحه
۰۶/۱۵ ۳۸   کاربر ۶۹   صفحه
۰۶/۱۴ ۲۳   کاربر ۲۴   صفحه
۰۶/۱۳ ۲۷   کاربر ۲۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۷۸۵ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۸۰۲ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۹۵۴ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۵۵۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۲۶۷ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۷۴۷ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۵۱۰ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۹۱۹ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۵,۲۱۴ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۴۹۷ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷,۴۹۴ ۷ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۹,۰۳۴ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۸,۱۲۶ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۶۸۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۵۶۳ ۷ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹,۴۶۸ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۶۱۷ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۴۴۹ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲,۸۶۸ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۲۰۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳,۳۶۱ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۸۴۷ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳,۱۹۳ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۵۶۱ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۱,۳۱۸,۰۹۷ ۸۷ %
IRN
IRN
۱,۱۱۱,۳۹۵ ۹ %
USA
USA
۱۷۶,۲۸۸ ۱ %
GBR
GBR
۷۷,۳۶۳ ۱ %
ROM
ROM
۶۵,۸۸۸ ۱ %
DEU
DEU
۶۱,۸۰۲ ۰ %
RUS
RUS
۳۱,۶۱۹ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۳۱ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۷۵ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۴۶ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۸ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۹ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۵۱ ۰ %
CAN
CAN
۸,۹۲۷ ۰ %
NLD
NLD
۷,۸۴۰ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۴ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۲۰ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۵,۸۳۲ ۶۴ %
Firefox
Firefox
۱۱,۶۲۱ ۲۱ %
Other
Other
۳,۳۹۸ ۶ %
Safari
Safari
۱,۴۹۶ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۱,۰۲۵ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۸۶۷ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۶۱۴ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۱۷ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۱۷ ۰ %
Edge
Edge
۱۶۰ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۱۱ ۰ %
Opera
Opera
۵۶ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۸ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۶,۳۷۴ ۳۰ %
Linux ۱۵,۰۱۱ ۲۷ %
Windows 10 ۱۴,۲۴۶ ۲۶ %
Other ۳,۹۰۱ ۷ %
XP ۱,۹۹۵ ۴ %
Windows 8 ۱,۳۷۸ ۲ %
iOS ۱,۳۳۰ ۲ %
Windows 2003 ۵۵۷ ۱ %
Android ۴۲۵ ۱ %
Vista ۲۴۹ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
testing ۱,۶۱۴
شرکت پست ۲۱۷
موسسه فرهنگی ورزشی پیام ۴۴
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۳۰
باشگاه پیام ۲۹
خدمات شرکت پست ۲۷
سایت شرکت پست ۲۵
پست جمهوری اسلامی ایران ۲۴
کد پستی ۲۴
پست جمهوری اسلامی ۲۲
موسسه پیام ۱۷
اداره پست ایران ۱۶
مدیریت سبز ۱۴
کاکس ۱۴
باشگاه پیام مخابرات ۱۳
قانون حراست ها ۱۳
شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام ۱۳
۵۷۱۹۰۹۷۰۴۴۰۰۰۰۴۲۰۴۶۷۳۱۱۱ ۱۳
قانون حراست کل کشور ۱۲
آیین نامه اجرایی قانون حراست ها ۱۲
مناقصه ۱۲
مسابقه نماز ۱۲
کدپستی ۱۱
پست یافته ۱۰
رستوران باشگاه پیام ۹
یادگیری الکترونیکی ۹
شورای راهبری توسعه مدیریت ۸
مسابقه ۸
سرویس پست یافته ها ۸
وظایف شرکت پست ۷
شرح وظایف اداره پست ۷
سازمان مدیریت صنعتی ۷
شرکت پست جمهوری اسلامی ۷
شرکت هایی که با فرودگاه پیام قرارداد دارند ۷
دبیرخانه وزارت ارتباطات ۷
آیین نامه حراست ۶
چارت سازمانی حراست کل کشور ۶
کارت خودرو ۶
پست ایران ۶
نماز و انسان برتر ۶
tahavol.ict.gov.ir ۶
کد پستی بر اساس تلفن ثابت ۶
شورای راهبردی توسعه مدیریت ۶
موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام ۵
موسسه ورزشی پیام ۵
ترازنامه ۵
باشگاه پیام وزارت ارتباطات ۵
مجوز fcp ۵
استخدام ۵
برون سپاری پست ۵