تعداد بازدیدکنندگان

۱ نفر
۱۲,۱۳۹,۸۷۷ نفر
۵,۴۷۵ نفر
۱۰,۸۶۸ نفر
۸ تیر ۱۳۹۸
۴۹,۶۷۸ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۱۵ ۲۱   کاربر ۲۵   صفحه
۰۴/۱۴ ۴۶   کاربر ۹۲   صفحه
۰۴/۱۳ ۲۲   کاربر ۲۵   صفحه
۰۴/۱۲ ۳۹   کاربر ۵۵   صفحه
۰۴/۱۱ ۵۱   کاربر ۵۸   صفحه
۰۴/۱۰ ۴۳   کاربر ۷۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۳۳   کاربر ۵۵   صفحه
۰۴/۰۸ ۴۹   کاربر ۹۴   صفحه
۰۴/۰۷ ۴۹   کاربر ۸۰   صفحه
۰۴/۰۶ ۴۳   کاربر ۵۱   صفحه
۰۴/۰۵ ۲۷   کاربر ۳۶   صفحه
۰۴/۰۴ ۳۳   کاربر ۴۲   صفحه
۰۴/۰۳ ۴۷   کاربر ۵۷   صفحه
۰۴/۰۲ ۴۳   کاربر ۵۳   صفحه
۰۴/۰۱ ۴۷   کاربر ۵۶   صفحه
۰۳/۳۱ ۲,۰۴۰   کاربر ۸,۴۰۵   صفحه
۰۳/۳۰ ۲۸   کاربر ۴۰   صفحه
۰۳/۲۹ ۲۸   کاربر ۳۰   صفحه
۰۳/۲۸ ۳۹   کاربر ۴۴   صفحه
۰۳/۲۷ ۶۷   کاربر ۹۰   صفحه
۰۳/۲۶ ۴۹   کاربر ۵۷   صفحه
۰۳/۲۵ ۳۷   کاربر ۵۱   صفحه
۰۳/۲۴ ۴۵   کاربر ۵۵   صفحه
۰۳/۲۳ ۳۱   کاربر ۳۴   صفحه
۰۳/۲۲ ۴۷   کاربر ۵۱   صفحه
۰۳/۲۱ ۴۹   کاربر ۵۴   صفحه
۰۳/۲۰ ۵۰   کاربر ۶۹   صفحه
۰۳/۱۹ ۵۸   کاربر ۸۲   صفحه
۰۳/۱۸ ۵۲   کاربر ۷۰   صفحه
۰۳/۱۷ ۵۸   کاربر ۸۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲,۶۰۹ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۲,۷۴۶ ۲ %

ساعت ۲ تا ۳
۲,۸۵۲ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۱,۴۸۱ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۲,۱۱۷ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۱,۷۰۵ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۳,۴۱۹ ۳ %

ساعت ۷ تا ۸
۲,۸۲۵ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۴,۹۳۴ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۷,۲۱۰ ۷ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۷,۱۲۷ ۶ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۸,۷۰۹ ۸ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۷,۷۲۸ ۷ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۷,۴۵۸ ۷ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۸,۳۵۱ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹,۳۰۳ ۸ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷,۴۲۴ ۷ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵,۲۸۵ ۵ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۲,۷۳۳ ۲ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳,۱۱۰ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳,۱۵۹ ۳ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲,۷۶۹ ۳ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳,۰۰۹ ۳ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲,۴۷۲ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
ZZZ
ZZZ
۱۰,۳۸۴,۰۹۶ ۸۶ %
IRN
IRN
۱,۱۰۹,۹۵۵ ۹ %
USA
USA
۱۷۵,۹۱۶ ۱ %
GBR
GBR
۷۷,۲۵۴ ۱ %
ROM
ROM
۶۵,۵۹۱ ۱ %
DEU
DEU
۶۱,۵۸۲ ۱ %
RUS
RUS
۳۱,۵۵۴ ۰ %
FRA
FRA
۲۴,۷۲۳ ۰ %
DNK
DNK
۲۲,۴۷۰ ۰ %
PRT
PRT
۱۷,۷۴۴ ۰ %
CHN
CHN
۱۵,۳۴۷ ۰ %
CZE
CZE
۱۵,۱۱۵ ۰ %
VNM
VNM
۱۴,۴۱۳ ۰ %
LVA
LVA
۱۱,۷۷۵ ۰ %
ITA
ITA
۱۰,۲۴۴ ۰ %
CAN
CAN
۸,۹۱۰ ۰ %
NLD
NLD
۷,۷۱۵ ۰ %
CHL
CHL
۶,۱۵۳ ۰ %
IDN
IDN
۵,۹۱۹ ۰ %
SAU
SAU
۵,۷۶۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۳۳,۶۵۹ ۶۴ %
Firefox
Firefox
۱۱,۲۸۴ ۲۱ %
Other
Other
۳,۱۹۹ ۶ %
Safari
Safari
۱,۳۸۶ ۳ %
IE 11.0
IE 11.0
۹۷۸ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۸۴۳ ۲ %
Mozilla
Mozilla
۵۹۲ ۱ %
IE 8.0
IE 8.0
۴۱۵ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۲۱۶ ۰ %
Edge
Edge
۱۳۸ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۱۱ ۰ %
Opera
Opera
۵۶ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۲۰ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۱۵,۸۷۸ ۳۰ %
Linux ۱۴,۲۵۸ ۲۷ %
Windows 10 ۱۳,۰۵۰ ۲۵ %
Other ۳,۶۹۷ ۷ %
XP ۱,۹۶۸ ۴ %
Windows 8 ۱,۳۲۱ ۳ %
iOS ۱,۲۶۲ ۲ %
Windows 2003 ۵۵۶ ۱ %
Android ۴۰۷ ۱ %
Vista ۲۴۰ ۰ %
FreeBSD ۳ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
testing ۱,۶۱۴
شرکت پست ۲۱۲
موسسه فرهنگی ورزشی پیام ۴۴
شرکت پست جمهوری اسلامی ایران ۳۰
باشگاه پیام ۲۹
خدمات شرکت پست ۲۷
سایت شرکت پست ۲۵
پست جمهوری اسلامی ایران ۲۴
کد پستی ۲۴
پست جمهوری اسلامی ۲۲
موسسه پیام ۱۷
اداره پست ایران ۱۶
مدیریت سبز ۱۴
کاکس ۱۴
باشگاه پیام مخابرات ۱۳
قانون حراست ها ۱۳
شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات پیام ۱۳
۵۷۱۹۰۹۷۰۴۴۰۰۰۰۴۲۰۴۶۷۳۱۱۱ ۱۳
قانون حراست کل کشور ۱۲
آیین نامه اجرایی قانون حراست ها ۱۲
مناقصه ۱۲
مسابقه نماز ۱۲
کدپستی ۱۱
پست یافته ۱۰
رستوران باشگاه پیام ۹
یادگیری الکترونیکی ۹
شورای راهبری توسعه مدیریت ۸
مسابقه ۸
سرویس پست یافته ها ۸
وظایف شرکت پست ۷
شرح وظایف اداره پست ۷
سازمان مدیریت صنعتی ۷
شرکت پست جمهوری اسلامی ۷
شرکت هایی که با فرودگاه پیام قرارداد دارند ۷
دبیرخانه وزارت ارتباطات ۷
آیین نامه حراست ۶
چارت سازمانی حراست کل کشور ۶
کارت خودرو ۶
پست ایران ۶
نماز و انسان برتر ۶
tahavol.ict.gov.ir ۶
کد پستی بر اساس تلفن ثابت ۶
موسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی پیام ۵
موسسه ورزشی پیام ۵
ترازنامه ۵
مجوز fcp ۵
استخدام ۵
برون سپاری پست ۵
چند مورد از خدمات شرکت پست ۵
taxonomy/term/1 ۵