اخبار

انطباق مدیران فعلی با شایستگی های عمومی مدیریتی و شناسائی استعدادهای این وزارتخانه در کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی انجام می شود

انطباق مدیران فعلی با شایستگی های عمومی مدیریتی و شناسائی استعدادهای این وزارتخانه در کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی انجام می شود

انطباق مدیران فعلی با شایستگی های عمومی مدیریتی و شناسائی استعدادهای این وزارتخانه در کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی انجام می شود

دکتر محمد فیضی ریاست مرکز توسعه سرمایه انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح نمود: در راستای اجرای دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ایجاد خزانه استعداد مدیریتی در سازمان ها و دستگاه های اجرایی و صدور گواهینامه صلاحیت برای مدیران حرفه ای در جهت استفاده در فرآیند انتصابات، مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی در سال جاری اقدام به معرفی مدیران و کارکنان واجد شرایط به کانون ارزیابی وزارت متبوع مستقر در دانشکده علمی-کاربردی پست و مخابرات نموده است که از نتایج آن در انتصابات مدیران سطوح پایه و میانی استفاده خواهد شد.

این امر در دو بُعد تطبیق مدیران فعلی با شایستگی های مدیریتی و شناسائی استعداد های موجود در انتصابات آینده صورت می پذیرد.

ضمناً یکی از اهداف این مرکز اجرای برنامه های توسعه ای برای افراد شرکت کننده در کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی می باشد.

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۴۶
تعداد بازدید : ۶۸

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید