اخبار

شیوه نامه ارتقاء رتبه کارمندان مصوب شورای راهبری و جزوه های مستندسازی تجربیات جهت بهره برداری در سایت مرکز درج گردید

در اجرای بند 2 و 4 یازدهمین کمیته سرمایه انسانی وزارت مورخ 95/06/24 شیوه نامه ارتقاء رتبه کارمندان مصوب شورای راهبری و جزوه های مستندسازی تجربیات به شرح ذیل جهت بهره برداری در سایت مرکز درج گردید.

 

شیوه نامه ارتقاء رتبه کارمندان مصوب شورای راهبری

جزوه (1) مستندسازی تجربیات

جزوه (2) مستندسازی تجربیات

۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ۱۱:۵۵
تعداد بازدید : ۸۶۱

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید