اخبار

ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 کل کشور موضوع اختصاص یک درصد ازاعتبارات مندرج در قانون بودجه به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست

ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 کل کشور موضوع اختصاص یک درصد ازاعتبارات مندرج در قانون بودجه به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست
ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 کل کشور موضوع اختصاص یک درصد ازاعتبارات مندرج در قانون بودجه به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست (تصویبنامه شماره 753/ت51762هـ مورخ 11/1/94 هیأت وزیران).
ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 کل کشور موضوع اختصاص یک درصد ازاعتبارات مندرج در قانون بودجه به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست
۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۴۷
مرکز نوسازی و تحول اداری |
تعداد بازدید : ۶۴۰

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید