اخبار

آئین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع اجرای برنامه مدیریت سبز

آئین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع اجرای برنامه مدیریت سبز
آئین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع اجرای برنامه مدیریت سبز (تصویبنامه شماره 23519/ت47631هـ مورخ12/2/91 هیأت وزیران).

آئین نامه اجرایی ماده 190 قانون برنامه پنجم توسعه موضوع اجرای برنامه مدیریت سبز

۲۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۱۳
مرکز نوسازی و تحول اداری |
تعداد بازدید : ۹۶۶

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید