اخبار

ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بر اساس آئین نامه اجرایی این ماده بمنظور استقرار سیستم مدیریت سبز و مصادیق مصرف اعتبارات

ماده 8   ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بر اساس آئین نامه اجرایی این ماده بمنظور استقرار سیستم مدیریت سبز و مصادیق مصرف اعتبارات
ماده 8 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94 موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بر اساس آئین نامه اجرایی این ماده بمنظور استقرار سیستم مدیریت سبز و مصادیق مصرف اعتبارات

ماده 8   ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 94     موضوع اختصاص یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بر اساس آئین نامه اجرایی این ماده بمنظور استقرار سیستم مدیریت سبز و مصادیق مصرف اعتبارات موضوع تصویبنامه شماره 125173/ت 51122 ه مورخ 93/10/222

 

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۴۳
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور |
تعداد بازدید : ۱,۲۳۰

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید