اخبار مرکز


 
قانون بودجه سال 1392 کل کشور ابلاغ گردید. 

11/04/92

 

14/05/92

قانون بودجه سال 1392

اهم موارد ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور
 
با عنایت به لزوم تدوین شناسنامه آموزشی برای همکاران توسط رابطین ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها ، فرآیند درج دوره های گذرانده در سامانه آموزش به شرح ذیل قابل بهره برداری می باشد. 
01/12/91 فرآیند درج دوره های گذرانده در سامانه آموزش
دوره آموزشی با عنوان "اصول و فنون مذاکره" در سطح مدیران ستاد، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت متبوع برگزار گردید. مدرس: دکتر سید محسن فاطمی
 
قسمت اول         قسمت دوم         قسمت سوم           قسمت چهارم         قسمت پنجم  
11/11/91 بدلیل حجم بالا در پنج قسمت قابل بهره برداری می باشد.
دوره آموزشی با عنوان "آداب تشریفات" در سطح مدیران ستاد، شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت متبوع برگزار گردید.
برای دریافت فایل ارائه شده اینجا را کلیک نمایید.
30/10/91  
برگزاری دوره آموزشی "حکومت مهدوی و وظایف منتظران" بصورت مجازی به مدت 20 ساعت
با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 5270/1 مورخ 26/09/91 مرکز آموزش مدیریت دولتی دوره «حکومت مهدوی و وظایف منتظران» به شیوه مجازی توسط مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم برگزار می گردد.
91/9/26

ثبت نام در دوره آموزشی

 
اجرای طرح ارزیابی،تربیت و توسعه مدیران جوان در بخش ICT 
یکی از اهداف استراتژیک سازمان ها برخورداری از منابع انسانی متخصص، باتجربه و کارآمد می باشد. از جمله اقدامات مهم جهت دستیابی به این هدف شناسایی مدیران توانمند و دارای قابلیت در ابعاد دانش، مهارت و نگرش بعنوان ابعاد اصلی قابلیت های مدیریتی است. در این راستا طرح ارزیابی، تربیت و توسعه مدیران جوان به استناد مصوبه شورای تحول اداری در بخش ICT در دست اجراست. لذا در نظر است به منظور معرفی طرح مذکور و آشنایی با مراکز ارزیابی، جلسه توجیهی در روز دوشنبه مورخ 29/08/91 ساعت 14:30 در سالن الغدیر مرکز همایش های وزارتخانه برگزار گردد. از کارشناسان و مدیران رسمی و پیمانی که داوطلب شرکت در طرح و ارزیابی می باشند خواهشمند است حضور بهم رسانند.
91/8/20

توضیحات بیشتر>> 

 
دستورالعمل (داخلی) نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها تصویب شد 
دستورالعمل (داخلی) نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مورخ 18/5/91 شورای تحول اداری و با توجه به حساسیت روزافزون نظام مذکور در سطح وزارتخانه و اهمیت فعالیت های مرتبط با این حوزه، همچنین به منظور شکوفاسازی نظام مدیریت مشارکتی و استفاده بهینه از تفکرات سازنده سرمایه های انسانی سازمان در جهت افزایش کیفی فعالیت ها و تسهیل نحوه انجام آنها تصویب شد.
91/8/15

 

شرایط اخذ گواهینامه نوع دوم
با عنایت به بخشنامه شماره 31146/90/200 مورخ 4/12/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع " نحوه احتساب و تطبیق آموزشهای کارمندان دولت و نحوه بررسی،تائید و صدور گواهینامه های نوع دوم" درصورتی که تمایل به اخذ گواهینامه نوع دوم می باشید لطفا پس از انتخاب نوع گواهینامه از جدول ذیل روی اطلاعات لازم کلیک کرده و با شرایط اخذ گواهینامه انتخاب شده آشنا شده و سپس مطابق با فرآیند مذکور اقدام نمایید. لازم به توضیح است که فرآیند برای کلیه کارکنان ستاد وزارتخانه و شرکتهاو سازمانهای وابسته یکسان می باشد.
 10/12/90