نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

در راستای برگزاری نهمین همایش و سومین جشنواره ملی نظام پیشنهادها ،معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش را با حضور جناب آقای دکتر بزرگیان ،جناب آقای دکتر کرد رستمی و سرکار خانم زهرا سادات محمدی درتاریخ 10/5/90 برگزار کردید.در این جلسه در خصوص محورهای ذیل که قرار است در همایش امسال مطرح شود صحبت گردید.

محورهایی که مورد بحث قرار گرفت به شرح ذیل می باشد:

- افزایش انگیزه کارکنان جهت ارائه پیشنهاد

- همسو کردن مدیران با نظام مشارکتی

- ایجاد رقابت بین دستگاهها

- برگزاری کلاس های پیشنهاد نویسی

- فرهنگ سازی

- مدریت دانش

- حرکت بسوی کار تیمی

- برگزاری نمایشگاه تخصصی ایده های برتر

- برگزاری کارگاه تخصصی برای مدیران نظام پیشنهادهاو...

اخبار

پروژه "معماری سازمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 1/3/90 آغاز به کار کرد.
01/04/90 >>جزئیات>>
فایل آموزشی پروژه معماری سازمانی
16/07/90 >>فایل آموزشی>>