خلاقیت در نظام پیشنهادها
۱۲ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۹
[ تعداد بازدید : ۶۰۷ ]

پیشنهاد

  به استحضار می رساند نظام پیشنهادها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مشارکتی،سیستمی است که از طریق آن می توان به صورت داوطلبانه از فکر و اندیشه کارکنان برای مسئله یابی، چاره جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست.در واقع با استفاده از نظام پیشنهادها،محیطی در سازمان بوجود می آید که کارکنان،مشتریان وکلیه افرادی که با سازمان در ارتباط هستند نظرات و پیشنهادهای خود را جهت بهبود شرایط موجود ارائه می دهند. البته نظام پیشنهادات فقط انتقاد نیست بلکه باید راه حل برطرف شدن مشکل را هم ارائه دهد.

مرکز نوسازی و تحول اداری بمنظور فراهم نمودن بستری شایسته جهت ارائه پیشنهاد همکاران محترم اقدام به فراهم نمودن مقدمات تهیه سیستمی مکانیزه منطبق با دستورالعمل داخلی نظام مذکور (مصوب جلسه مورخ 18/5/91) به منظور رسیدن به اهداف ذیل نموده است.

- سرعت بخشیدن بررسی پیشنهادها
- سهولت ثبت و پیگیری پیشنهادهای کارکنان
- ذخیره ویکپارچه سازی اطلاعات و دسترسی سریع به آنها
- محاسبه پاداش های نظام بصورت خودکار
- دریافت گزارشات جامع برای مراجع ذیربط
- اطلاع رسانی از وضعیت پیشنهاد

احکام اعضای کمیته تخصصی راهبردی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای وزارتخانه توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردید.

کمیته تخصصی راهبردی  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته

سمت سازمانی

شماره حکم

1

مهدی راسخ

رئیس

معاون توسعه مدیریت،هماهنگی و امور پشتیبانی

1/66369

مورخ 92/11/29

2

حمید رضا عطایی

دبیر

رئیس مرکزنوسازی و تحول اداری

1/66329

مورخ 92/11/29

3

تحسین عادلی

عضو

مدیرکل دفتر وزارتی

1/67530

مورخ 92/11/29

4

مرتضی براری

عضو

معاون حقوقی،امور دولت و مجلس

1/66358

مورخ 92/11/29

5

برات قنبری

عضو

معاون برنامه یزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات

1/66353

مورخ 92/11/29

6

سید مجتبی هاشمی

عضو

معاون فناوری و امور بین الملل

1/66366

مورخ 92/11/29

7

علی رستمی

عضو

رئیس مرکزفناوری اطلاعات و ارتباطات

1/66367

مورخ 92/11/29

8

محمدرضا فرنقی زاد

عضو

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

1/66337

مورخ 92/11/29

9

صادق بیک پور

عضو

رئیس مرکزحراست

1/66341

مورخ 92/11/29

10

داود سبوحی

عضو

رئیس مرکزبازرسی،نظارت مدیریتی و پاسخگویی به شکایات

1/66323

مورخ 92/11/29

11

علیرضا واحد پورفرد

عضو

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

1/66342

مورخ 92/11/29پیشنهاد