شاهین جعفرپور

 

سمت: رئیس مرکز

جعفرپور  

پست الکترونیکی:sh.jafarpour@ict.gov.ir

تلفن تماس:

شماره اتاق: 601

علی سامانی

 

سمت: معاون مرکز

 سامانی 

پست الکترونیکی:a.samani@ict.gov.ir

تلفن تماس: 88114139

شماره اتاق: 603

حسین بهمنش

 

سمت: مسئول دفتر

 بهمنش  

پست الکترونیکی: behmanesh@ict.gov.ir

تلفن تماس: 88114079-88114460

شماره اتاق: 602